Agencja zatrudnienia

Oferujemy wsparcie biznesowe w postaci: pozyskiwania, rekrutacji, zatrudnienia i delegowania do pracy w firmach naszych klientów pracowników tymczasowych, sezonowych i kontraktowych. Skupiamy się na znalezieniu i zatrudnieniu pracowników o określonych przez pracodawcę użytkownika kompetencjach i umiejętnościach. Korzyści dla Pracodawcy Użytkownika z tytułu pozyskania do pracy pracowników tymczasowych, to przede wszystkim:

  • szybkie pozyskanie kadr niezbędnych do pracy
  • wygodne i proste rozszerzenie lub zbudowanie potrzebnego zespołu
  • dla projektów określonych czasowo lub sezonowo, dysponowanie niezbędnym zapleczem pracowników
  • unikanie potrzeby uruchamiania i prowadzenia żmudnych procesów wielu rekrutacji

Korzystając z naszej oferty pracowników tymczasowych, swoje bieżące potrzeby kadrowe realizujecie Państwo bez konieczności zatrudniania tych osób i obsługi całego procesu kadrowo-płacowego, ponieważ ten obszar jest bezpośrednio obsługiwany przez Business Line Support, a rozliczenie między nami odbywa się na podstawie faktury VAT, tytułem rozliczenia pracy danego pracownika.

Dla naszych klientów znajdujemy, rekrutujemy i kierujemy do pracy ludzi, wobec określonego zapotrzebowania na stanowiska:

  • liniowe
  • produkcyjne
  • techniczne
  • sezonowe

Pozyskujemy i delegujemy do pracy pracowników z Polski, Ukrainy, Białorusi, Kazachstanu, Nepalu i Indii.

Zainteresowany?