Agencja pracy tymczasowej

Oferujemy wsparcie biznesowe w postaci: pozyskiwania, rekrutacji, zatrudnienia i delegowania do pracy w firmach naszych klientów pracowników tymczasowych, sezonowych i na zastępstwo.

Skupiamy się na znalezieniu i zatrudnieniu pracowników o określonych przez pracodawcę użytkownika kompetencjach i umiejętnościach.

Korzyści dla pracodawcy użytkownika z tytułu pozyskania do pracy pracowników tymczasowych, to przede wszystkim:

  • szybkie pozyskanie niezbędnych do pracy ludzi
  • wygodne i proste rozszerzenie lub wręcz zbudowanie określonego zespołu
  • dla projektów określonych czasowo lub sezonowo, dysponowanie w tożsamym okresie czasu niezbędnym zapleczem pracowników
  • uniknięcie potrzeby uruchamiania i prowadzenia żmudnych procesów wielu rekrutacji

Korzystając z naszej oferty pracowników tymczasowych, swoje bieżące potrzeby kadrowe realizujecie Państwo bez konieczności zatrudniania tych osób i obsługi całego procesu kadrowo-płacowego, ponieważ ten obszar jest bezpośrednio obsługiwany przez Business Line Support, a rozliczenie między nami odbywa się na podstawie faktury VAT, tytułem rozliczenia pracy danego pracownika.

Dla naszych klientów znajdujemy, rekrutujemy i kierujemy do pracy ludzi, wobec określonego zapotrzebowania na stanowiska:

  • liniowe
  • produkcyjne
  • techniczne
  • sezonowe

Pozyskujemy, rekrutujemy i zatrudniamy pracowników, kierując ich do pracy zarówno w Polsce, jak i za granicą.

Zainteresowany?