Agencja zatrudnienia

W ramach funkcjonowania Agencji Pracy Tymczasowej zapewniamy naszym klientom wsparcie w postaci pozyskania, zatrudnienia i delegowania do pracy pracowników tymczasowych, sezonowych lub kontraktowych.

Nasze działania skupiamy na dotarciu do pracowników o określonych przez Pracodawcę Użytkownika (PU) kompetencjach i umiejętnościach.

 

Realne korzyści dla PU z racji skorzystania z pracowników tymczasowych, to przede wszystkim:

  • niskokosztowe pozyskanie pracowników
  • łatwe zbudowanie potrzebnego zespołu
  • dysponowanie niezbędnym zapleczem pracowników dla projektów sezonowych i kontraktów
  • brak potrzeby uruchamiania i prowadzenia żmudnych procesów wielu rekrutacji

 

Korzystając z pracowników tymczasowych, nasi klienci obsługują swoje potrzeby kadrowe, bez konieczności zatrudniania tych osób i prowadzenia całego procesu kadrowo-płacowego, ponieważ ten obszar jest bezpośrednio obsługiwany przez Business Line Support.

 

Rozliczenie pracy pracowników tymczasowych z PU jest również bardzo proste w obsłudze i korzystne podatkowo, bo odbywa się w okresach co 2 tygodnie, w oparciu o ewidencję przepracowanych godzin i na podstawie wystawionej faktury VAT, w której kwota netto stanowi dla PU koszt uzyskania przychodu, a 23% podatek VAT podlega rozliczeniu.

Dla naszych klientów znajdujemy, rekrutujemy i kierujemy do pracy ludzi, wobec określonego zapotrzebowania na stanowiska:

  • szeregowe
  • produkcyjne
  • techniczne

 

Pozyskujemy i delegujemy do pracy pracowników tymczasowych z Polski, Ukrainy, Białorusi, Kazachstanu, Gruzji, Armenii, Mołdawii, Nepalu, Indii i jeszcze kilku innych krajów.

Zapewnij swojej firmie odpowiednie zaplecze pracowników i utrzymaj pełną wydajność realizowanej produkcji lub świadczonych usług.

Zainteresowany?