Kadry i płace

OUTSOURCING KADR i PŁAC to najlepsze rozwiązanie dla firm, przedsiębiorców i organizacji, które chcą się skupić na rozwoju swojego biznesu, a wszelkie kwestie prowadzenia spraw pracowniczych powierzyć profesjonalistom.

Usługę realizujemy w dwóch formach:

 1. zdalnie, gdzie wszelkie uzgodnienia ustalamy telefonicznie, e-mailowo lub przez Skype
 2. mobilnie, w formie dyżurów pełnionych w lokalizacji wskazanej przez klienta.

 

Zakres realizowanych usług kadrowo-płacowych to:

 • administracja spraw pracowniczych - zgodnie z RODO
  • prowadzenie teczek osobowych
  • karty ewidencji czasu pracy
  • ewidencjonowanie urlopów i zwolnień lekarskich
  • kierowanie na badania wstępne medycyny pracy
  • kontrola ważności badań wstępnych i okresowych
 • przygotowanie dokumentów dotyczących zatrudnienia
  • umowy o pracę, zlecenia i o dzieło
  • aneksy i porozumienia zmieniające warunki zatrudnienia
  • wypowiedzenia umów
  • wystawianie zaświadczeń o zarobkach dla pracowników
 • rozliczanie wynagrodzeń pracowników
  • naliczanie wynagrodzeń zasadniczych, za pracę w godzinach nadliczbowych i nocnych
  • uwzględnianie premii, dodatków i bonusów
  • rozliczanie zasiłków chorobowych
  • ewidencjonowanie wypłat z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
  • rozliczanie diet i kosztów delegacji
 • pełne rozliczanie deklaracji ZUS
 • naliczanie zaliczek na podatek dochodowy, wynikających ze stosunku pracy, umów zleceń i o dzieło
 • organizacja i przeprowadzania działań z zakresu BHP
  • szkolenia wstępne i okresowe
  • ocena ryzyka zawodowego
  • szkolenia dla kadry zarządzającej
  • audyt BHP
 • opracowywanie i wdrażanie niezbędnej dokumentacji
  • regulaminy pracy i wynagradzania
  • regulaminy ZFŚS
  • procedury antymobingowe

Zakres zewnętrznego prowadzenia kadr i płac ustalamy indywidualnie i dostosowujemy do potrzeb klienta.

Ściśle współpracujemy z działami księgowymi w organizacjach lub biurami rachunkowymi, prowadzącymi zewnętrznie rozliczenia dla firm.

 

RODO w firmach

W związku z rozpoczęciem obowiązywania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) wydanego przez Parlament Europejski i Radę Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, naszym klientom oferujemy opracowanie właściwych procedur i  przygotowanie odpowiedniej dokumentacji, wobec spełnienia wymogów RODO.

W ramach prowadzonych działań względem wdrożenia RODO w organizacji realizujemy:

I. Audyt stanu ochrony i zarządzania danymi osobowymi w organizacji pod względem:

 • struktury przetwarzania danych osobowych w organizacji w obszarze:
  • kadrowym - ogólnym i w zakresie styczności z danymi osobowymi 
  • funkcyjnym - w zakresie posiadanych uprawnień dostępu do danych osobowych
  • stosowanych nośników, narzędzi i urządzeń związanych z przetwarzaniem danych osobowych, systemów IT
  • posiadanych i stosowanych zabezpieczeń, przetwarzania i archiwizacji danych osobowych
 • stanu dokumentacji i prowadzonych ewidencji przetwarzania danych
 • identyfikacji punktów stycznych przy przetwarzaniu danych, obszarów wrażliwych i niezabezpieczonych w pracy z danymi osobowymi

 

II. Opracowanie projektu działań wdrożeniowych względem wymogów RODO

 • mapowanie procesów przetwarzania danych w organizacji
 • czas, zakres i cel przetwarzania danych osobowych - obowiązek informacyjny
 • metody, nośniki i wymogi techniczne przetwarzania danych
 • zabezpieczenie i archiwizacja i danych
 • usuwanie danych
 • szacowanie i ocena ryzyk przy przetwarzaniu danych w organizacji
 • przygotowanie wzorów klauzul informacyjnych
 • opracowanie umów przetwarzania danych osobowych
 • polityka ochrony danych osobowych w firmie
 • instrukcja zarządzania systemem informatycznym
 • przygotowanie wymaganych ewidencji względem przetwarzania danych osobowych (np. współpraca z firmą kurierską, albo prywatną opieką medyczną)

 

III. Szkolenie osób przetwarzających dane osobowe w firmie

 • zakres przedmiotowy RODO - ustawowy
 • procedury wewnętrzne RODO w organizacji
 • zakres uprawnień i inspektor ochrony danych osobowych w organizacji
 • punkty styczne, obowiązek informacyjny i zabezpieczenia danych osobowych
 • szacowanie ryzyk i punkty wrażliwe przy przetwarzaniu danych osobowych

 

Cena początkowa netto 4.800 zł + 23% VAT  - zależna od struktury firmy, tj. ilości oddziałów i pracowników przetwarzających dane osobowe

Zaliczka 35% wartości zlecenia płatna przy zawarciu umowy zlecenia

Czas realizacji kompletnego projektu: 30-40 dni 

 

RODO dla jednosobowych działalności gospodarczych

Dla przedsiębiorców/ osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, którzy nie zatrudniają żadnych pracowników, np. taksówkarz, fryzjerka, doradca klienta, tłumacz, księgowy... oferujemy opracowanie wymaganych procedur, przygotowanie dokumentacji i dostosowanie czynności w prowadzonej działalności względem wymogów RODO w bardzo prosty i szybki sposób - często nawet tylko poprzez konsultacje telefoniczne i e-mailową wymianę korespondencji.

Cena netto: 1.100 zł + 23% VAT

Czas realizacji: 7-10 dni 

 

Każdy projekt w zakresie RODO podlega indywidualnej ocenie i uwzględnieniu specyfiki organizacji, w której ma zostać wdrożony, dlatego w celu uzyskania szerszych informacji i przygotowania konkretnej oferty zapraszamy do kontaktu.

Przedstawione powyżej oferty cenowe mają charakter informacyjny od dnia 21.06.2018r. i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego

 

Zainteresowany?