Kadry i płace

Outsourcing kadr i płac to najlepsze rozwiązanie dla firm, przedsiębiorców i organizacji, które chcą się skupić na rozwoju swojego biznesu, a wszelkie kwestie prowadzenia spraw pracowniczych powierzyć profesjonalistom.

Usługę realizujemy w dwóch formach:

 1. zdalnie, gdzie wszelkie uzgodnienia ustalamy telefonicznie, e-mailowo lub przyz Skype
 2. mobilnie, w formie dyżurów pełnionych w lokalizacji wskazanej przez klienta.

 

Zakres naszych usług kadrowo-płacowych:

 • administracja spraw pracowniczych - zgodnie z RODO
  • prowadzenie teczek osobowych
  • karty ewidencji czasu pracy
  • ewidencjonowanie urlopów i zwolnień lekarskich
  • kierowanie na badania wstępne medycyny pracy
  • kontrola ważności badań wstępnych i okresowych
 • przygotowanie dokumentów dotyczących zatrudnienia
  • umowy o pracę, zlecenia i o dzieło
  • aneksy i porozumienia zmieniające warunki zatrudnienia
  • wypowiedzenia umów
  • wystawianie zaświadczeń o zarobkach dla pracowników
 • rozliczanie wynagrodzeń pracowników
  • naliczanie wynagrodzeń zasadniczych, za pracę w godzinach nadliczbowych i nocnych
  • uwzględnianie premii, dodatków i bonusów
  • rozliczanie zasiłków chorobowych
  • ewidencjonowanie wypłat z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
  • rozliczanie diet i kosztów delegacji
 • pełne rozliczanie deklaracji ZUS
 • naliczanie zaliczek na podatek dochodowy, wynikających ze stosunku pracy, umów zleceń i o dzieło
 • organizacja i przeprowadzania działań z zakresu BHP
  • szkolenia wstępne i okresowe
  • ocena ryzyka zawodowego
  • szkolenia dla kadry zarządzającej
  • audyt BHP
 • opracowywanie i wdrażanie niezbędnej dokumentacji
  • regulaminy pracy i wynagradzania
  • regulaminy ZFŚS
  • procedury antymobingowe

Zakres zewnętrznego prowadzenia kadr i płac ustalamy indywidualnie i dostosowujemy do potrzeb klienta.

 

GIODO i RODO

W związku z wejściem w życie i obowiązywaniem od 25 maja 2018r. nowego unijnego Rozporządzenia Ochrony Danych Osobowych (RODO) oferujemy naszym klientom kompleksową usługę dostosowania i spełnienia wymogów ww.

 1. audyt stanu ochrony i zarządzania danymi osobowymi w organizacji
 2. opracowanie dedykowanego (autorskiego) projektu wdrożenia działań względem wymogów RODO
 3. szkolenie kierunkowe dla personelu przetwarzającego dane osobowe w firmie

Każdy projekt w zakresie RODO podlega indywidualnej ocenie i uwzględnieniu specyfiki organizacji, w której ma zostać wdrożony, dlatego w celu uzyskania szerszych informacji i przygotowania konkretnej oferty zapraszamy do kontaktu.

Zainteresowany?