Outplacement

Zakończenie współpracy, czy też rozwiązanie umowy z pracownikiem to zawsze trudny moment dla obu stron. Szczególnie w sytuacjach, kiedy pracodawca zmuszony jest dokonać redukcji zatrudnienia, a rozstanie się nawet z pojedynczą osobą lub czasami grupą pracowników jest konieczne i nieuniknione

Realizowany przez Business Line Support outplacement, stanowi dla osoby szukającej nowej pracy nie tylko olbrzymią pomoc w wymiarze praktycznym, zogniskowaną na stosowanych metodach i sposobach poruszania się po rynku pracy, ale również merytoryczną, w znaczeniu możliwości przekazania niezbędnej wiedzy i umiejętności, pomocnych w ponownym zaistnieniu na konkurencyjnym rynku pracy.

W dowolnym programie outplacement, prowadzonym przez Business Line Support, każdy uczestnik a z całą pewności znajdzie coś twórczego i inspirującego dla siebie, szczególnie że każda z sesji jest wspomagana przygotowanymi narzędziami, elementami prezentacji i seminarium, a ich strategiczne elementy to:

 1. indywidualne konsultacje - outplacement klasyczny
 2. warsztaty realizowane dla grup pracowników - corporate outplacement
 3. systemy mieszane, z wyodrębnionymi sesjami indywidualnymi i grupowymi - combined outplacement
 4. praca nad postawą i wizerunkiem uczestnika
  • CV - rodzaje, struktura i treść
  • autoprezentacja
  • automotywacja
  • rozmowa kwalifikacyjna
 5. metody efektywnego poruszania się po rynku pracy
 6. sposoby świadomego aplikowania
 7. organizacja pracy własnej
 8. gwarancja zatrudnienia lub rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej
 9. zmiana profilu zawodowego

Każdy outplacement to również niewątpliwie bardzo pozytywny wpływ na budowanie obrazu rzetelnej firmy i pozytywnego postrzegania jej na rynku, jako pożądanego pracodawcy.

Realizowane przez Business Line Support programy outplacement mają charakter wielowymiarowy. Każdorazowo są fachowo przygotowywane, szczególnie w odniesieniu do możliwości Organizacji, potrzeb i oczekiwań Uczestników, aktualnych trendów rynku pracy oraz alternatywnych rozwiązań, które pozwolą ich Uczestnikom znaleźć nową pracę, zmienić profil zawodowy, czy wręcz rozpocząć pracę na własny rachunek.

Zainteresowany?