Outplacement klasyczny

Klasyczny Outplacement to cykl co najmniej kilkunastu indywidualnych sesji konsultacyjnych i treningowych, realizowanych w układzie uczestnik - konsultant (1:1), prowadzonych według sciśle określonego i wcześniej zdefiniowanego programu.

W zależności od zaawansowania, ale też wyznaczonego do osiągnięcia celu, Program jest podzielony na kilka etapów, które w sposób strategiczny kształtują całą strukturę outplacementu.

ETAP I - wywiad strategiczny ze Sponsorem programu

Rezultat dla Organizacji w postaci:

 • identyfikacja deficytów w obszarach kompetencyjnych uczestnika
 • określenie możliwości uzupełnienia potrzeb w zakresie oczekiwań osoby bezpośrednio biorącej udział Programie

ETAP II - marketing oraz promocja projektu

Rezultat dla Organizacji w postaci:

 • zainteresowanie i zaproszenie do skorzystania z Outplacement
 • wzmocnienie przekazu marketingowego i przygotowanego wsparcia dla Uczestnika
 • jasna i przejrzysta komunikacja o Programie, jego regułach i zasadach
 • promocja firmy, jako organizacji opartej na kulturze wiedzy - marketing personalny

ETAP III - doprecyzowanie potrzeb programowych

Rezultat dla Organizacji w postaci:

 • określenie deficytów w obszarze kompetencji, wiedzy i umiejętności Uczestnika
 • identyfikacja największych barier i przeszkód w procesie ponownej aktywizacji zawodowej pracownika
 • dopasowanie treści i formuły Programu do indywidualnych potrzeb Uczestnika

ETAP IV - zaprojektowanie Programu do realizacji

Rezultat dla Organizacji w postaci:

 • najlepsze dopasowanie zawartości merytorycznej Outplacement do potrzeb Organizacji i oczekiwań osoby korzystającej z Outplacement
 • sesje będą faktycznie odpowiadały na konkretne potrzeby grupy docelowej
 • rozwój właściwych kompetencji i umiejętności, tak aby warsztaty nie były stratą czasu oraz środków finansowych

ETAP V - przeprowadzenie działań programowych

W następstwie zaprojektowanych poszczególnych sesji Programu wdrażamy w życie i realizujemy kolejne moduły tematyczne, z określonymi zadaniami do realizacji, o ile takie zostaną określone w planie danej sesji lub cyklu.

Kolejne moduły warsztatowe rozpoczynamy od informacji zwrotnej Uczestnika, jako rewizję i wnioski z dotychczas wykorzystanych narzędzi, metod i umiejętności, osadzonych już w codziennych działaniach, związanych z procesem poszukiwania pracy.

O ile układ pierwszych 3 etapów jest formułą organizacji teoretycznej i poznawczej outplacementu, to etapy 4 i 5 mają zdecydowanie charakter działań praktycznych i są bezpośrednio skierowane na pracę z Uczestnikiem programu. W tych etapach mogą się również pojawiać stosowne korekty, usprawnienia, czy aktualizacje, które to działania w jeszcze bardziej efektywny sposób mogę przyczynić się do osiągnięcia pierwotnych założeń, czyli rozpoczęcia nowego etapu kariery zawodowej przez Uczestnika outplacement.

Jest to również bezpośrednio związane z długością trwania klasycznego outplacementu, który może zawierać się w przedziale od kilku do nawet 24 miesięcy.

Wynika to z przyjętych z Organizacją i skierowanych wobec Uczestnika założeń programu, którymi między innymi mogą być:

 • udzielona gwarancja zatrudnienia
 • uwzględnienie etapu kształcenia kierunkowego
 • zmiana profilu zawodowego
 • rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej

Zainteresowany?