Procesy coachingowe

Programy coachingowe realizowane przez Business Line Support mają charakter cykliczny i są oparte o sprawdzone i skuteczne metody współdziałania z handlowcami, menedżerami liniowymi, jak również z kadrą zarządzającą firmy. Połączone formuły zespołowej pracy szkoleniowej i warsztatowej, z indywidualnym rozwojem kompetencji handlowców dają wymierne efekty i korzyści dla obu stron.

Działając w środowisku biznesowym osadzamy nasze działania coachingowe w pełnych cyklach sprzedażowych, pracując bezpośrednio z handlowcami naszych klientów. W czasie rzeczywistym koncentrujemy naszą szczególną uwagę na wykorzystywanie i posługiwanie się firmowymi standardami obsługi klienta, przy jednoczesnym budowaniu trwałej świadomości handlowców i zorientowaniu na osiąganie oczekiwanych rezultatów.