Ramowa umowa rekrutacji

Zawiera praktycznie same korzyści i maksymalnie upraszcza proces rekrutacji, ponieważ raz ustalone warunki obowiązują przez 12 miesięcy, a nas obligują do honorowania:

 • określonych usług w procesie rekrutacji
 • sposobów, terminów i standardów komunikacji
 • Opłaty Aktywacyjnej uzgodnionej dla wszystkich rekrutacji
 • stałej wartości Prowizji Rekrutacyjnej, bez względu na stanowisko

W Ramowej Umowie Rekrutacji funkcjonują bardzo proste Jednostkowe Zlecenia Rekrutacji, do uruchomienia których wystarczy:

 • podać stanowisko
 • ilość vacatów
 • kilka parametrów, charakterystycznych dla danego stanowiska
 • wpłacić Opłatę Aktywacyjną

a kolejny proces rekrutacyjny zostanie niezwłocznie uruchomiony.

Do zawarcia i aktywacji Ramowej Umowy Rekrutacji wystarczy:

 • ustalić kryteria rekrutowania kandydatów
 • zdefiniować zakres usług rekrutacyjnych
 • uzgodnić wysokość Opłaty Aktywacyjnej i Prowizji Rekrutacyjnej
 • zlecić pierwsze 3 procesy rekrutacje

Zainteresowany?