Szkolenia

Nasza oferta to przede wszystkim indywidualnie projektowane szkolenia i warsztaty tematyczne, prowadzone przez doświadczonych moderatorów i certyfikowanych trenerów sprzedaży i biznesu.

Aranżujemy, projektujemy i prowadzimy interaktywne warsztaty, pojedyncze moduły szkoleniowe, jak i całe cykle szkoleniowe dla:

 • kadry kierowniczej i zarządzającej
 • działów handlowych
 • zespołów wsparcia sprzedaży
 • pracowników HR i back-office
 • administracji
 • księgowości i działów finansowych
 • zespołów call-center
 • zespołów projektowych
 • marketingu
 • działów windykacji

Nasza oferta to przede wszystkim indywidualnie projektowane szkolenia i warsztaty tematyczne, dopasowane do sektora, w którym działa firma i pracują uczestnicy szkolenia.

Zakres programowy proponowanych szkoleń, zawsze konsultujemy ze sponsorem projektu.

Warsztaty szkoleniowe realizujemy w zróżnicowanych i ciekawych formach, a ich tematyka to między innymi:

 • Autoprezentacja i savoir vivre w biznesie, czyli jak się odnaleźć specjalizacja
 • Profesjonalne i skuteczne prowadzenie rozmów telefonicznych
 • Umawianie spotkań handlowych i biznesowych
 • Typologia klientów - jak rozmawiać z klientem językiem korzyści
 • Standardy firmy, obsługa klienta, asertywność i radzenie sobie ze stresem (2 x 7h) specjalizacja
 • Zamykanie procesu sprzedaży i działania posprzedażowe
 • Zarządzanie czasem, priorytety zadań i prokrastynacja
 • Komunikacja wewnętrzna w organizacji (7h + konsultacje) specjalizacja
 • Projektowanie i prowadzenie biznesowych prezentacji produktu, usługi, firmy (3 x 8h) specjalizacja
 • Negocjacje transakcji, umów handlowych, zamówień (2 x 7h)
 • Klient i prospekt - efektywne zarządzanie portfelem
 • Kreowanie postawy i wizerunku (2 x 7h) specjalizacja
 • Marketing i PR - siła sprzedaży
 • Sposoby i źródła pozyskiwania klientów
 • Wojna cenowa, a argumenty skutecznej sprzedaży
 • Prowadzenie spotkań biznesowych
 • Jak tworzyć standardy firmy, procedury, obieg dokumentów i obsługę klienta? (3 x 7h) specjalizacja
 • Automotywacja i zaangażowanie w pracy, czyli jak się nie wypalić?
 • Skuteczne zarządzanie zespołem - styl, jakość, ilość (2 x 7h) specjalizacja
 • Rekrutacje kandydatów w dobie rynku pracownika specjalizacja
 • Wyznaczanie celów i monitoring działań
 • Dobry szef - motywowanie pracownika i zespołu
 • Skuteczne rozwiązywanie konfliktów w organizacji i zarządzanie zmianą
 • Prezentacje i raporty wyników - potrzeba, czy okazja? (3 x 7h) specjalizacja
 • Skuteczność biznesowa, a sukces cenowy - sztuka wyboru
 • Zakończenie umowy o pracę/ umowy o współpracy z pracownikiem

Każde szkolenie ma swój indywidualny i zdefiniowany cel, który w połączeniu z oczekiwaniami uczestników i potrzebami organizacji, jest dla nas wyznacznikiem przy projektowaniu warsztatów, treningów i sesji.

Elementy wspólne każdego projektu szkoleniowego:

 • Cel: zawsze definiowany wspólnie ze sponsorem projektu dla każdego tematycznego szkolenia z osobna
 • Czas: Sesje szkoleniowe od 4h do 8h dziennie
 • Miejsce: Uzgodnione ze sponsorem projektu ze strony Organizacji
 • Cena: Określona na podstawie składowych tworzących projekt w PLN netto + 23% VAT

w cenie:

 • Identyfikacja i analiza potrzeb szkoleniowych
 • Opracowanie autorskiego projektu szkoleniowego dopasowanego do potrzeb Uczestników i Organizacji
 • Przekazanie wszystkim uczestnikom materiałów szkoleniowych w formie elektronicznej i papierowej
 • Zapewnienie wyposażenia sali szkoleniowej we własny sprzęt, taki jak projektor multimedialny, kamera, laptop, itp.
 • Certyfikaty ukończenia szkolenia
 • Opracowanie raportu podsumowującego przeprowadzone szkolenia
 • Wsparcie po szkoleniu tzw. hot-line telefoniczny dla uczestników szkolenia

Zainteresowany?