Agencja zatrudnienia

W ramach prowadzonej Agencji Pracy Tymczasowej zapewniamy naszym klinetom wsparcie biznesowe w postaci rekrutacji, zatrudnienia i delegowania do pracy pracowników tymczasowych, sezonowych i kontraktowych.

Nasze działania skupiamy na znalezieniu i zatrudnieniu pracowników o określonych przez Pracodawcę Użytkownika kompetencjach i umiejętnościach.

 

Korzyści dla Pracodawcy Użytkownika z tytułu pozyskania do pracy pracowników tymczasowych, to przede wszystkim:

  • niskokosztowe pozyskanie pracowników
  • łatwe zbudowanie potrzebnego zespołu
  • dla projektów określonych czasowo lub sezonowo, dysponowanie niezbędnym zapleczem pracowników
  • unikanie potrzeby uruchamiania i prowadzenia żmudnych procesów wielu rekrutacji

 

Korzystając z pracowników tymczasowych, nasi klienci obsługują swoje potrzeby kadrowe, bez konieczności zatrudniania tych osób i prowadzenia całego procesu kadrowo-płacowego, ponieważ ten obszar jest bezpośrednio obsługiwany przez Business Line Support.

 

Rozliczenia z klientami realizujemy w okresach 2-tygodniowych, w oparciu o ewidencję przepracownych godzin i na podstawie faktury VAT.

Dla naszych klientów znajdujemy, rekrutujemy i kierujemy do pracy ludzi, wobec określonego zapotrzebowania na stanowiska:

  • szeregowe
  • produkcyjne
  • techniczne

 

W Business Line Support pozyskujemy i delegujemy do pracy pracowników tymczasowych przede wszystkim z Polski, ale zatrudniamy również pracowników z Ukrainy, Białorusi, Kazachstanu, Nepalu i Indii.

Zainteresowany?