Ars Applicatio

Ars Applicatio jest modułowym programem wprowadzającym, skierowanym do uczniów ostatnich klas szkół średnich, słuchaczy i studentów uczelni, a także ich absolwentów, ale w szczególności do tych osób, które właśnie zaczynają swoją karierę zawodową i chcą jak najbardziej profesjonalnie zaprezentować się swoim przyszłym pracodawcom.

Celem programu jest przedstawienie i wypracowanie wśród osób zaczynających lub reaktywujących swoją karierę zawodową, praktycznych umiejętności świadomego aplikowania o pracę, przy jednoczesnym wyeksponowaniu zdobytej wiedzy, kwalifikacji, doświadczenia, ale też właściwego wykorzystania predyspozycji i cech osobowości kandydata, już na etapie przygotowywania aplikacji, a następnie podczas spotkań rekrutacyjnych.

 

Ars Applicatio swoją tematyką obejmuje kluczowe procesy:

  • zdefiniowania metod, sposobów i formuł poszukiwania pracy
  • analizy rynku pracy versus wiedza i posiadane kwalifikacje osób kandydata
  • kreowania postawy i wizerunku kandydata
  • profesjonalnej autoprezentacji podczas rozmów kwalifikacyjnych
  • świadomego budowania wartości doświadczenia zawodowego

 

Poprzez poznanie metod, sposobów, preferowanych formuł zachowań oraz kreowania własnego, profesjonalnego wizerunku kandydata do pracy, sesje programu Ars Applicatio pozwalają nie tylko łatwiej i mniej stresująco rozpocząć ten jakże ważny etap życia każdego z nas, ale również wykorzystywać i posługiwać się poszczególnymi elementami Programu niemalże przez całe swoje życie zawodowe.

Ars Applicatio to cykl 5 spójnych ze sobą seminariów tematycznych, których poszczególne sesje odnoszą się wprost do zidentyfikowanych etapów aplikowania o pracę:

 

  1. Zanim wyślę moje pierwsze CV

Kompendium wiedzy o tym, w jaki sposób poruszać się po rynku pracy, jak identyfikować pracodawców, firmy doradztwa personalnego i headhunterów?     W jaki sposób przygotować, a następnie prowadzić swoje działania poszukiwania pracy w internecie? Jak przygotwać się napisania swojego CV i jaką strukturę wybrać, a przede wszystkim, co zawrzeć w treści profesjonalnego CV, a czego bezwględnie unikać?

 

  1. Przed rozmową kwalifikacyjną, czyli wiedza i savoir vivre w biznesie

Sesja, która formułuje niezbędne informacje na temat potencjalnego pracodawcy, branży i rynku. To fundamentalna wiedza, którą każdy kandydat powinien przyswoić przed pójściem na rozmowę kwalifikacyjną. To również szereg przyjętych zasad, reguł zachowań oraz rad praktycznych dla kandydatów względem przygotowania do spotkania, odnoszących się do biznesowego savoir vivre na rynku pracy.

 

  1. Wychodzę na rozmowę o pracę - postawa, styl i wizerunek

Najbardziej lubiany i pożądany przez słuchaczy moduł Ars Applicatio, odnoszący się przede wszystkim  do aspektów mody, wizerunku, postawy, a także autoprezentacji i właściwego, fizycznego dostosowania się kandydatów  do środowiska pracy, w którym składają swoje aplikacje. To część programu poświęcona stylizacji i postawie kandydatów, w równym stopniu dotycząca w tym względzie zarówno Pań, jak i Panów.

 

  1. No to porozmawiajmy

Seminarium poświęcone bezpośrednio samej rozmowie rekrutacyjnej: strukturze, formule, charakterowi pytań zadawanych przez osoby rekrutujące i sposobom udzielania właściwych, merytorycznych odpowiedzi, wyróżniających nas z tłumu kandydatów.

Pokazujemy i nazywamy wprost pytania, które nigdy nie powinny się pojawić, a jednak padną i jak sobie z nimi radzić?

Kierunkujemy jak przedstawiać swoje wady, żeby w konsekwencji wypowiedzi stałe się one zaletami w oczach rekrutera?

Zdradzamy, w jaki sposób, podczas godzinnej rozmowy kwalifikacyjnej z przyszłym pracodawcą, przekonać go o swojej motywacji do pracy w wybranej organizacji, własnych ambicjach i wizerunku przyszłego rzetelnego pracownika, jakiego przecież niewątpliwie w sobie widzimy.

 

  1. Mam pracę i jak to mogę wykorzystać?

Moduł zamykający cały cykl składania aplikacji o pracę, ale nie kończący tego procesu. To oznaczone zestawienie kolejnych, oczekiwanych i następujących po sobie czynności, które kandydaci winni przygotować i przeprowadzić przed drugą, częstokroć decydującą rozmową rekrutacyjną, jak również wykorzystać w samej pracy, a także na poczet przyszłych aplikacji o pracę. Innymi słowy, to praktyczny przewodnik,  w dużej mierze poświęcony budowaniu własnej, bardzo profesjonalnej „marki” na rynku pracy.

 

Ars Applicatio to nie tylko przekazanie wiedzy z zakresu składania aplikacji w teorii, ale to przede wszystkim baza doświadczeń, obserwacji, wymiany poglądów, dyskusji z uczestnikami wykładów oraz pytań i odpowiedzi, osadzonych w realiach życia, różnych środowisk i branż.

Przedstawiony ramowo Program Ars Applicatio jest jedyną tak kompletną  ofertą szkoleniową na rynku. Cały cykl składa się z 5 aktywnych seminariów trwających od 2, nawet do 4 godzin, w zależności od aktywności uczestników, zadawanych pytań, czy toczących się rozmów. Sugerujemy, żeby kolejne seminaria następowały po sobie maksymalnie w odstępie 2 tygodni, co pozwala ich słuchaczom usystematyzować poznana wiedzę, ale też podjąć indywidualnie działania, względem przygotowania się do procesu aplikowania o pracę.

Pobierz informacje o modułach, warunkach i cenie ARS APPLICATIO - program 01.2019

Zainteresowany?