RODO

RODO w małych, średnich i dużych firmach

W związku z rozpoczęciem obowiązywania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) wydanego przez Parlament Europejski i Radę Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, naszym klientom oferujemy opracowanie właściwych procedur i  przygotowanie odpowiedniej dokumentacji, wobec spełnienia wymogów RODO.

W ramach prowadzonych działań względem wdrożenia RODO w organizacji realizujemy:

I. Audyt stanu ochrony i zarządzania danymi osobowymi w organizacji pod względem:

 • struktury przetwarzania danych osobowych w organizacji w obszarze:
  • kadrowym - ogólnym i w zakresie styczności z danymi osobowymi
  • funkcyjnym - w zakresie posiadanych uprawnień dostępu do danych osobowych
  • stosowanych nośników, narzędzi i urządzeń związanych z przetwarzaniem danych osobowych, systemów IT
  • posiadanych i stosowanych zabezpieczeń, przetwarzania i archiwizacji danych osobowych
 • stanu dokumentacji i prowadzonych ewidencji przetwarzania danych
 • identyfikacji punktów stycznych przy przetwarzaniu danych, obszarów wrażliwych i niezabezpieczonych w pracy z danymi osobowymi

 

II. Opracowanie projektu działań wdrożeniowych względem wymogów RODO

 • mapowanie procesów przetwarzania danych w organizacji
 • czas, zakres i cel przetwarzania danych osobowych - obowiązek informacyjny
 • metody, nośniki i wymogi techniczne przetwarzania danych
 • zabezpieczenie i archiwizacja i danych
 • usuwanie danych
 • szacowanie i ocena ryzyk przy przetwarzaniu danych w organizacji
 • przygotowanie wzorów klauzul informacyjnych
 • opracowanie umów przetwarzania danych osobowych
 • polityka ochrony danych osobowych w firmie
 • instrukcja zarządzania systemem informatycznym
 • przygotowanie wymaganych ewidencji względem przetwarzania danych osobowych (np. współpraca z firmą kurierską, albo prywatną opieką medyczną)

 

III. Szkolenie osób przetwarzających dane osobowe w firmie

 • zakres przedmiotowy RODO - ustawowy
 • procedury wewnętrzne RODO w organizacji
 • zakres uprawnień i inspektor ochrony danych osobowych w organizacji
 • punkty styczne, obowiązek informacyjny i zabezpieczenia danych osobowych
 • szacowanie ryzyk i punkty wrażliwe przy przetwarzaniu danych osobowych

Czas realizacji kompletnego projektu: 30-40 dni 

 

RODO dla jednosobowych działalności gospodarczych i mikroprzedsiębiorstw

Dla przedsiębiorców/ osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, którzy nie zatrudniają żadnych pracowników, np. taksówkarz, fryzjerka, doradca klienta, tłumacz, księgowy... oferujemy opracowanie wymaganych procedur, przygotowanie dokumentacji i dostosowanie czynności w prowadzonej działalności względem wymogów RODO w bardzo prosty i szybki sposób - często nawet tylko poprzez konsultacje telefoniczne i e-mailową wymianę korespondencji.

Czas realizacji: 7-10 dni 

 

Każdy projekt w zakresie RODO podlega indywidualnej ocenie i uwzględnieniu specyfiki organizacji, w której ma zostać wdrożony, dlatego w celu uzyskania szerszych informacji i przygotowania konkretnej oferty zapraszamy do kontaktu.

Zainteresowany?