REJESTRACJA UŻYTKOWNIKA

Wybierz swoją rolę i zarejestruj odpowiednie konto użytkownika - rekruter, agencja rekrutacyjna, pracodawca.

Przesyłając dane zawarte w poniższym formularzu rejestracyjnym oraz w załączonym CV lub dokumencie rejestrowym (CEIDG/KRS) wyrażasz chęć podjęcia współpracy na warunkach określonych i opublikowanych dla wskazanego stanowiska na dzień rejestracji konta użytkownika.

Jednocześnie przyjmujesz do wiadomości, że w przypadku identyfikacji potencjalnego niebezpieczeństwa, podejrzenia zamiaru popełnienia przestępstwa, konfliktu interesów oraz szczególnie ze względu na ochronę swoich interesów BLS może odstąpić od podjęcia współpracy i odmówić aktywacji konta użytkownika, bez konieczności przedstawienia uzasadnienia takiej decyzji. W przypadku odstąpienia przez BLS od aktywacji konta użytkownika, udostępnione w formularzu rejestracyjnym dane zostaną natychmiast skasowane i trwale usunięte z systemu informatycznego BLS.

Jeżeli rejestrujesz się jako osoba fizyczna dołącz plik CV
Jeżeli konto dotyczy firmy, podmiotu prawnego lub instytucji dołącz dokument rejestracyjny.