Ramowa Umowa Rekrutacji

Zawarcie Ramowej Umowy Rekrutacji (RUR) niesie ze sobą praktycznie same korzyści i maksymalnie upraszcza proces zlecania kolejnych rekrutacji, ponieważ raz ustalone ogólne warunki współpracy pozwalają skupić się jedynie na ustaleniu kryteriów dla Jednostkowego Zlecenia Rekrutacji (JZR), a następnie przystąpić do jego realizacji.

Dla uruchomienia JZR wystarczy:

  • podać stanowisko i zakres obowiązków
  • określić ilość vacatów
  • wyznaczyć kilka parametrów, charakterystycznych dla danego stanowiska
  • wpłacić Opłatę Aktywacyjną

a kolejny proces rekrutacyjny zostanie niezwłocznie uruchomiony.

Zainteresowany?