Outplacement mieszany

Program mieszany, na wzór outplacementu klasycznego, zawiera dokładnie te same faktory i etapy jego realizacji.

Rozróżnienie programowe odnosi się do wybranych sesji treningowych, których realizacja jest możliwa w formule zajęć prowadzonych w grupie, a z kolei część modułów może być i jest prowadzona tylko poprzez indywidualne konsultacje z poszczególnymi Uczestnikami.

GRUPA

Założeniem zajęć w grupie, prowadzonych w charakterze seminariów jest dostarczenie i przekazanie uczestnikom wiedzy ogólnej w zakresie:

  • struktury przygotowywania aplikacji o pracę
  • identyfikacji źródeł pozyskiwania informacji
  • stosowanych metod i strategii w procesie poszukiwania pracy
  • przyjętych zasad komunikacji biznesowej
  • reguł przygotowania się do rozmów kwalifikacyjnych

Prowadzenie sesji grupowych, bynajmniej nie oznacza pracy na ogólnikach i formuły bezosobowej, ponieważ wszystkie sesje pracy grupowej mają w swojej strukturze obszar przeznaczony na indywidualne konsultacji, które mogą być prowadzone zarówno jeszcze podczas warsztatów, jak i po ich zakończeniu.

INDYWIDUALNIE

Konsultacje prowadzone bezpośrednio z każdym Uczestnikiem, odnoszą się przede wszystkim do określonych wcześniej indywidualnych potrzeb, oczekiwań oraz preferencji, związanych z etapem aplikowania o pracę.

Tym samym warsztaty indywidualne odnoszą się personalnie do każdego Uczestnika programu w zakresie:

  • profilu zawodowego, jak i możliwości jego modyfikacji lub zmiany
  • budowania indywidualnych baz danych i kontaktów
  • treningu behawioralnego
  • tworzenia aplikacji
  • przygotowania do rozmów rekrutacyjnych

Ze względu na częściowy charakter zajęć grupowych, outplacement mieszany charakteryzuje się wyznacznikami, jak niżej:
Grupa - maksymalnie 8 osób
Czas trwania - od 3 do 6 miesięcy
Harmonogram - stały dla sesji realizowanych w grupie

Zainteresowany?