Diagnoza Potencjału Zawodowego

O tym, że potencjał zawodowy pracowników stanowi kapitał ludzki każdej z organizacji nie trzeba nikogo przekonywać.

Naszym zadaniem jest pomóc Klientom w odkryciu, gdzie leżą mocne strony ich pracowników i jak to wykorzystać w całym systemie firmy tak aby osiągnąć większą efektywności i zadowolenie z pracy wśród zespołu.

W naszej pracy korzystamy z narzędzia Oceny Motywacyjnego Potencjału Zawodowego techniką MAPP, dzięki, której jesteśmy w stanie w sposób precyzyjny wskazać jak wewnętrzne motywacje, upodobania i skłonności badanej osoby będą przekładać się na realizację jej zadań zawodowych.

Badanie przeprowadzane jest w formie testu on-line, gdzie każdorazowo po jego wypełnieniu i uzyskaniu wyników zapewniamy sesję z informacją zwrotną, zarówno dla osoby badanej jak i przełożonego.

Tego rodzaju narzędzie z powodzeniem wykorzystujemy przy procesach awansów wewnętrznych, sukcesji, ocenie potencjału menadżerskiego, spadkach efektywności zespołów itp.

Naszym celem jest wskazanie Klientom, że dobre dopasowanie pracownika do stanowiska i pełnionej roli w organizacji zaowocuje:

  • szerszą wiedzą na temat własnego zespołu
  • możliwością efektywnego zarządzania kierunkiem rozwoju zawodowego pracowników
  • zwiększeniem motywacji do pracy członków zespołu
  • wzmocnieniem wykorzystania mocnych stron pracowników  
  • zniwelowaniem strat związanych z nietrafionymi szkoleniami

Zainteresowany?